BA LLB Entrance Result 2072

Published Date: 2015-12-24

यस संकायद्वारा मिति २०७२ साल मंशिर १९ गते सञ्चालित बी.ए.एल्एल्.बी. प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित प्रवेश परीक्षाको नतिजाको आधारमा कोटा सहित त्रि.वि. का आंगिक क्याम्पसहरु, नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंको लागि ३५/३५ समूहका ७०, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराको लागि ३५ र त्रि.वि. को सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पस नेशनल ल कलेज, पुल्चोकको लागि ३५/३५ समूहका ७० गरी जम्मा १७५ सिटका लागि मात्र योग्यताक्रम (Merit-List) मा रहेका निम्नानुसारका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ ।  

थप जानकारी को लागि यहाँ थिच्नुहोस्