Notice Regarding Scholarship

Published Date: 2022-08-15

निशुल्क छात्रवृत्ति (एलएल.बी. तह प्रथम वर्ष २०७६ समूह) सम्बन्धि सूचना हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् । 
छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् ।
छात्रवृत्तिको फर्म प्राप्त गर्न यहाँ Click गर्नुहोस् ।