एलएल.बी तह दाेस्राे वर्षकाे परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना