सवारी साधन अनुमति पार्किङ पास वितरण सम्बन्धी सूचना !